Timing

  • Maart 2018: selectie architect!
  • Oktober 2019: indienen omgevingsaanvraag
  • Januari 2020: verkrijgen omgevingsaanvraag + opstart aanbestedingsdossier
  • April 2020: site aankopen.
  • Juni 2020: start bouw
  • voorjaar 2022: oplevering/verhuis