Timing

  • Maart 2018: selectie architect!
  • Maart 2020: indienen omgevingsaanvraag
  • April 2020:  opstart aanbestedingsdossier
  • Juli 2020: verkrijgen omgevingsaanvraag
  • september 2020: site aankopen.
  • september 2020: start bouw
  • najaar 2022: oplevering/verhuis